Blogg

En flygande historia – del 1

Ofta när det hypotetiska valet mellan superkrafter ges är det många som väljer egenskapen att kunna flyga, för hur praktiskt vore det inte att själv kunna ta sig precis vart man vill, när man vill det. Länge har vi sett fåglarna flyga och varit avundsjuka på den frihet de har att när som helst kunna flyga vart de vill, när de vill det. Till en början testade man göra olika typer av vingar, ornithopters, som fungerade på samma sätt som fåglarna flyger, men detta var inte så lätt. I praktiken ska det fungera men att skapa vingar stora nog att kunna bära upp vikten av både en människa och en motor är inte så lätt och försöken misslyckades gång på gång. Istället började man leta upp nya metoder till hur man kunde flyga.

Brittiska drömmar

Det tog sin början 1783 då några flygare skapade utmanande och okontrollerbara flygplan vilka var lättare än luftballonger och fyllda med antingen varmluft eller hydrogen gas. Men detta var knappast ett bra sätt att flyga, låg inte vinden rätt så fanns det inte en chans att ta sig från ett ställe till ett annat eftersom det inte gick att styra. Först under 1800-talet fick en engelsk lord från Yorkshire en tanke om en flygmaskin med fasta vingar, ett framdrivningssystem och rörliga kontrollytor. Detta var det grundläggande konceptet av flygplanet så som vi har idag och sir George Cayley byggde också det första, riktiga planet. Detta hade en drake monterad på en pinne med en rörlig svans. Det var en rå början denna bevisade att hans idé faktiskt fungerade. Det är från detta ödmjuka plan som de otroliga maskiner vilka tagit oss till gränsen av hastighet utvecklades.

Bemannat flyg

1799 kom sir George Cayley med den första vetenskapliga designen för ett flygplan med fasta vingar, med sin bakgrund i flygteknik, vetenskap och ingenjörskap började han designa och testa olika plan. En ung man skapade det första bemannade flyget i en glidare från Cayley 1849 och 1874 gjorde Felix du Temple det första försöket till ett motordrivet plan genom att hoppa från kanten av en ramp i ett ångdrivet monoplan. Andra forskare studerade krumgjorda vingdesigner monterade i vindtunnlar och på svängbara armar.

Experiment

Men det dröjde fram till 1894 innan sir Hiram Maxim fick till en lyckad start, dock var det en något okontrollerbar flygtur. Samtidigt gjorde Otto Lilienthal den första kontrollerade flygningen där han med hjälp av sin kropp styrde planet genom att skifta vikten, på så sätt kunde han styra den lilla glidaren. Wilbur och Orville Wright började experimentera med aerodynamiska ytor som kontroll av ett flygplan under färden efter att ha blivit inspirerade av detta och deras arbete ledde dem till skapandet av den första kontrollerade, oavbrutna, drivna flygturen den 17 december 1903 i Kitty Hawk, North Carolina. Detta blev den riktiga början på framtiden inom flygplan, något som idag används dagligen över hela världen. Tack vare denna tidiga forskning så kan vi idag ta oss dit vi vill mycket snabbare än vi någonsin innan kunnat och transporter världen över är mycket mindre tidskrävande än tidigare.