Blogg

En flygande historia – del 2

Efter en början av misslyckade vingar och okontrollerbara flygturer såg Wright bröderna äntligen till att göra ett eget drivna plan 1903, och efter detta började de utveckla sina experimentella flyg till en säljbar produkt. Redan 1905 tyckte de sig ha en praktisk flygmaskin och andra som experimenterande lärde sig från deras verk och började dra nytta av deras framgång. Redan året satt blivande piloter och gjorde försiktiga hopp i flygplan de inte kunde hantera. Efter att 1909 ha beskådat Wrights flygdemonstrationer börjar de få ett grepp om det briljanta och det nödvändiga i treaxig aerodynamisk kontroll, utförandet av deras flygplan började sedan inte bara komma ikapp utan även gå förbi de flygplan Wright bröderna byggde. De förmågor flygplanen hade och de användningsområden som fanns ökade i takt med att designers och piloter introducerade flytande plan, flygande båtar, passagerarplan och observations plattformar passade tillsammans med radios, trådlösa telegrafer, jakt- och bombplan. Med det nalkande Första världskriget fick flygplanen en viktig del i krig och fred.

Bristvara

Innan Första världskriget drog igång användes flygplan och andra flygkonstruktioner så som luftballonger och luftskepp till spaning, men, samtidigt som kriget drog igång föddes en ny typ av plan. Jaktplanet togs fram för att användas till våldsamma strider i luften ovanför skyttegravskriget som pågick på marken. I kriget mellan Italien och Turkiet användes ett tyskt plan av turkarna för att släppa handgranater ner på motståndarna, detta var den första användningen av flygplan som offensiv i krig. Det var dock väldigt få plan tillgängliga för krig 1914, Frankrike hade tillexempel bara 140 flygplan som inte alls var designade för krig. De flesta kunde endast flyga i två eller tre timmar, hade inga vapen alls installerade och var ganska långsamma. Ett brittiskt B.E.2c plan med en högsta fart på 116km/h, en motor på 90 hästkrafter och en flygtid på bara tre timmar var förmodligen inte så skräckinjagande för tyskarna.

Handbombning

Utan maskingevär och andra vapen var det inte mer än luftburna dueller som skedde, piloterna bar rutinmässigt pistoler och gevär för att kunna skjuta på fiendepiloter. I ett möte över Belgien 1914 kastade den brittiske piloten helt enkelt sin pistol på den tyske eftersom han hade slut på ammunition, dock missade han tyvärr. Bombningar till en början under de första månaderna av Första världskriget var ungefär lika mycket träff som miss. En eventuell andrepilot släppte helt enkelt en liten bomb över kanten av planet, att faktiskt träffa handlade mer om tur än skicklighet.

Nya möjligheter

Trots dessa tidiga begränsningar såg militären och flygvapnet en stor potential i deras flygmaskiner, aldrig förr hade generaler sett måltavlor som artillerifabriker vilka låg långt bortom fienders gränser. Icke militära måltavlor så som broar, sjukhus, järnvägsstationer, kyrkor, civila hushåll och affärsdistrikt blev också beskjutna från ovan. Detta nya ödesdigra flygburna hot uppskattades även av observatörer som H.G. Wells, en brittisk historiker och science-fiction novellist som skrev ”England är inte längre ett oåtkomligt land från en militär synvinkel.” Istället för att fortsätta med att eftermontera vapen på redan existerande flygplan så började militära planläggare och ingenjörer designa och uppfinna en helt annan typ av flygplan speciellt för krig.