Blogg

Flygplanets framtid

Flygplanets framtid

Att flygplan och resande via flyg varit i hetluften har nog ingen missat. Diskussioner med fokus på hållbarhet har skapat en helt ny inställning mot resande. Speciellt mot resande via flyg. Flygskam är ett begrepp som blivit väletablerat bland såväl media som hos det svenska folket. Som om inte det vore nog så har även Covid-19 blivit ett hårt slag mot flygbolagen. Detta då resande inte varit möjligt förutom i de fall som ansetts absolut nödvändiga.

Hållbart flyg

Men hur farligt är egentligen utsläpp som görs via flygresor? Beroende på hur man räknar går det att tolka resultatet olika. Att flyg släpper ut mer växthusgaser än tåg för samma sträcka är det ingen tvekan om. Samtidigt så skulle klimateffektivare bilar ha en betydligt större inverkan på klimatet då det utgör en större del av de totala utsläppen. För att inte prata om byggandet av hus och nya vägar eller konsumtion av kläder och animaliska produkter.

Hållbart flyg
Hållbart flyg

Dessutom håller flygindustrin på att försöka ställa om mot mer klimatsmarta lösningar. Grönt bränsle för flyg är ett av de alternativ som finns och 2018 sa SAS VD att deras ambition är att byta ut hela sin flygflotta mot flyg som kan använda mer klimatvänliga bränslen. Det har även börjat tillverkas mindre flygplan som helt och hållet drivs av el. Även om det är långt kvar för flyget att bli helt fossilfritt så är de på väg åt rätt riktning. En bidragande faktor till att detta tar så lång tid är delvis för att flyg beskattas för sina utsläpp baserade på hur långt de flyger. Detta helt oberoende på vilket bränsle de använder. Detta gör att kostnaden för att flyga klimatsmart är högre samtidigt som skatten för utsläpp är samma. Så pengar som hade kunnat gå till att ställa om måste nu i stället betalas som skatt.

COVID-19

Den pandemi som drabbade hela världen år 2020 och som ännu fortsätter har påverkat många människor och företag. Tjänstesektorn är extra hårt drabbad då den bygger på att människor är ute och rör på sig för att ta del av dessa tjänster. Flyg har påverkats stort då många länder valt att inte tillåta människor komma in i landet för att inte riskera ytterligare spridning av viruset. Både lönsamhet och kursvärde har störtdykt för flera flygbolag och runt om i världen stängs flygplatser ner då de inte har råd att hålla öppet.

Att ha ett flygplan ståendes stilla på marken är fortfarande en kostnad för ett flygbolag. Även här drabbas människor i form av nedskärning av personal. Den stora frågan är hur det kommer se ut efter pandemin. Många tror att mycket kommer återgå till det normala. Och att flyget kommer få en rejäl uppstuds då alla som suttit hemma och inte kunnat spendera några pengar bara väntar på att få ge sig ut och resa igen. Samtidigt finns det de som menar att pandemin påverkat oss på ett djupare plan. Att vi kommer resa mindre på grund av rädsla för att drabbas av ett nytt virus. Hur det kommer bli med den saken kommer framtiden förhoppningsvis snart kunna visa.