Blogg

Luftkriget under andra världskriget

Under andra världskriget inträffade flera kända slag som idag fortfarande är omtalade. Stormningen av Normandie, slaget vid Kursk som var det största pansarslaget som världen skådat. Slaget vid Stalingrad och massa mer andra slag har nämnts i historieböckerna och som den gemene man känner till. Men vilka slag är det vi inte känner till från andra världskriget, det är striden i luften. För andra världskriget var det krig där flygplan spelade en större roll i krigföringen och kunde avgöra ett helt slag.

Ett av dessa exempel på att flygplan användes som en stor nytta i krigföringen är tyskarnas blitzkrieg. Denna taktik var mycket effektiv och den anfallande fraktionen kunde avancera mycket snabbt in i fiendeland. Det hela började med att flera plan attackerade fienden ovanifrån och bombade sönder vägar, kommunikationer och viktiga positioner som skulle göra det svårare för offensiven. För att sedan kunna rulla in med pansardivisioner som avancerade långt in i fiendeland. Man utgick ifrån att ha ett herravälde luften först för det var då tyskarnas mer avancerade teknologi kunde utnyttjas på bästa sätt.  Under operation Sealion som blev en mycket misslyckad operation från tyskarnas sida försökte sedan Luftwaffes ledare Hermann Göring att försöka bryta ned britterna genom ständiga bombningar. Trots att de brittiska RAF var underlägsna Luftwaffe i antal flygplan så använde de sina fördelar med Spitfire planet och kunde skjuta ner många tyska plan.

Natthäxorna

Strategisk bombning under kriget blev mycket mer användbart än tidigare då det fanns mer teknologi än innan. Detta resulterade i att många stridspiloter fick specifika uppdrag där de hade bestämda mål som skulle träffas. Efter Tysklands attack mot Sovjet 1941 så upprättades flertalet flyg regementen i Sovjet som bestod av endast kvinnor. Ett av dessa okända regementen var det 588:e nattbombarregementet som blev mycket kända. De kvinnliga piloterna genomförde endast uppdrag under natten och de fick inte använda nya flygplan då man ansåg att de inte kunde klara av att hantera dem. Istället fick de använda Polikarpov planet som egentligen var träningsplan. De kunde endast ha med sig 2 bomber samtidigt då maxlasten var mycket liten. När de attackerade de tyska positionerna så var taktiken sådan att motorn skulle vara avslagen så att de kunde glidflyga in. När de släppte bomberna så hördes endast ljudet från de vinnande bomberna som slog ner på målen. Detta hemska ljud ledde till att tyskarna kallade detta regemente för  “Nachthexe” som betyder natthäxorna.

Luftwaffes träning

Innan kriget bröt ut så tränades Luftwaffe piloterna på hur de skulle utföra sina strategiska bombningar. Det fanns ideer innan kriget om hur detta skulle utföras och när det perfekta tillfället dök upp så tog de till vara. Under det spanska inbördeskriget fick Luftwaffe träna på denna taktik och erfarenheten av hur blietzkrieg skulle utföras blev mycket stor. Detta gav tyskarna många fördelar under krigets första år då de var mycket framgångsrika. De samverkade med armen i både Polen och Frankrike där de fullständigt krossade moralen och stora delar av motståndarna på bara några dagar. När då slaget om Storbritannien brakade lös så fick dock de utföra sina bombningar ensamma. Bombningar var som nämnts innan precisionsbombningar och det var mycket dödliga för befolkningen i London där vissa delar blev helt ödelagda.

Luftwaffes träning