Blogg

Seglande flygplan

Redan som liten får man  lära sig hur ljudet av ett flygplan låter och det pekas ut som en liten prick på himlen av föräldrar. Just då är det ganska svårt att föreställa sig hur man ens ska kunna sitta i det där planet och färdas till andra länder, men där är det aldrig något barn som ifrågasätter hur det faktiskt fungerar. Säger mamma och pappa att man kan sitta där uppe i himlen och flyga till ett land man aldrig hört talas om så är det så klart så, barns fantasi sätter inga gränser. När vi blir äldre så har vi förmodligen redan upplevt hur det känns att sitta i ett plan, men vi har inte längre samma tänkande. Nu oroar vi oss för vad som skulle kunna hända under en flygtur och har koll på säkerheten ombord.

Drivet av luft

Men det är inte bara stora charterflyg eller långdistansflyg som finns att flyga, segelflygplan är en mindre typ av plan som styrs av ett roder och drivs fram av tyngdkraft. Denna omvandlas till fart framåt då planet är i en lång flack dykning, samtidigt skapas lyftkraft som hjälper till att hålla planet flygande. Vill man komma upp i höjd får man vid starten ha en bogsering, alternativt så får man utnyttja en naturkraft så som termik, hang- och våguppvindar.

Från trä till komposit

Som med alla andra plan finns det så klart en hel del olika modeller, här i Sverige är det allra vanligaste Scheibed Bergfalke. Detta har man använt som skolflygplan ända sedan slutet av 1950-talet och det är ett plan som är tillverkat av ett stålrörsskelett vilket man sedan har klätt med duk. I detta plan finns det endast plats för två personer, oftast då en lärare och en elev. Tidiga segelflygplan tillverkades med en kropp av träspant vilken man täckte med faner och duk, men tack vare den tekniska utvecklingen tillverkas segelflygplanen idag av olika kompositmaterial istället som sedan täcks med gelcoat. Detta är en härdplast vilken skyddar de yttre skikten i konstruktioner som är gjorda av fiberarmerade härdplaster och bildar så en glasartad yta. Med hjälp av gelcoat skyddas konstruktionen mot fukt, UV-strålning, ytskador på mekaniken och höga temperaturer som bildas på ljusa färger tack vare reflektion.

Motordrivna flygturer

En del segelflyg är försedda med en motor som ersätter den energikälla som planet får från tyngdkraft, dessa plan är indelade i tre huvudgrupper. TMG (Touring Motor Glider), SLG (Self Launching Glider) och SSG (Self Sustaining Gliders). TMG-varianten fungerar i stort sett som ett helt vanligt motorflygplan, men det har möjlighet att segelflyga utan att man fäller in motorn eller propellern. Med en SLG kan man starta utan att man bogserar eller vinschar upp planer och fäller in motorn eller propellern när planet nått tillräcklig höjd. SSG varianten kan bara använda sin motor i luften, detta för att kunna återvända till sin startplats, alltså en hemflygningsmotor. I TMG brukar man ha 4-taktsmotorer och i både SLG och SSG används oftast 2-taktsmotorer, men som med alla andra motordrivna fordon har man så klart i vissa fall försökt modifiera dessa och installerat små jet motorer.

Motordrivna flygturer